+359 88 550 11 12     Sofia, Bulgaria      9:00 - 18:00 (Mon - Fri)

За Балканкар

За Балканкар

Производството на кари в България стартира през 1952 г., когато е разработена и първата пробна серия български платформени електрокари. През 1957 г. стартира реално продукцията на кари в България. Началото е поставено в софийския завод „6-ти септември“, който по онова време произвежда трамвайни мотриси и тролейбуси. В началото на 60-те, завода се премества, като разширенията са изградени с помощта на „Рено“.

През 1957 г. е реализиран и първият износ на новата продукция – 150 платформени електрокари са продадени в Чехословакия и СССР.
През 1958 г. е реализиран износ на първата сериозна партида от подемно-транспортните средства. 3 000 машини са изнесени за Китай.

Същата година в страната ни започва и производството на нов вид кари – високоповдигачи. То се съсредоточава в завод „6-ти септември“, а продукцията на нископовдигащи и платформени електрокари се премества в столичното предприятие „Средец“ – бившият „Завод 12“.

 

В началото на 60-те години е открит завод „Дунав“ в гр. Лом, който е специализиран в производството на платформени електрокари и влекачи. Капацитетът му е 15 000 – 18 000 машини на година. В Плевен стартира производство на ръчноводими колички и мотокари. Средногодишно продукцията на този завод през периода на функционирането му достига 8 500 – 9 500 броя. В Пловдив се изгражда завод „Рекорд“ в началото на 70-те години. Той се специализира в производството на мотокари.

През следващите години се увеличава обемът на произведена продукция, задълбочава се специализацията на страната в тази област. През 1963 г. се създадава Институтът по електро- и мотокари – единствена по рода си в света научно-изследователска и проектно-конструкторска организация.

Малко по-късно се ражда и първото в България държавно стопанско обединение (ДСО) с основна дейност производство на подемно транспортни машини – ДСО „Транспортно машиностроене“.

В структурата на държавното обединение „Балканкар“ влизат не само петте основни монтажни завода. То включва и предприятия за производство на междинни продукти, използвани при създаването на електро- и мотокари. В края на 80-те години в състава му има 39 поделения – 31 в страната и 8 в чужбина. В неговите заводи се произвеждат и автобуси, леки коли, велосипеди, телфери, хидравлични устройства, батерии, камиони и др.

От година на година броят на транспортно-подемните машини, които се правят у нас нараства. През 1978 г. България излиза на първо място в света по общ обем производство и износ на кари. На тази позиция страната ни се задържа десетки години. Най-големият брой кари, които са създавани за година у нас е достигнат през 1987 г. – около 89 000 броя. За сравнение по това време във всички останали страни от Европа общо се произвеждат около 17 000 – 18 000 подобни машини годишно.

По-голямата част от продукцията на български електро- и мотокари отива за износ. Общия брой произведени кари достига 1 500 000 едници през 1992. До 1995 година, средногодишния обем на производство се движи в рамките на 70 000 – 75 000 броя машини.

Постижения

Ние се гордеем с всеки кар, който сме произвели. Израснахме много през годините на работа.

0 +

Доволни клиента

50000000 +

Произведени кари

0 +

Държави

Към началото