+359 89 508 53 01       Sofia, Bulgaria      9:00 - 18:00 (Mon - Fri)

За Балканкар

Начало

Производството на камиони в България започва през 1952 г., когато е разработена първата тестова серия български електрокари. През 1957 г. започва серийното производство на камиони в България в завод „6-ти 6 септември“ в София, който по това време произвежда трамваи и тролейбуси. В началото на 60-те години фабриката е преместена в нови мощности, оборудвани съвместно с френската фирма „Рено“.

През 1957 г. България реализира първия износ на новите продукти – 150 платформени камиона са продадени в Чехословакия и в СССР.

През 1958 г. е реализиран първият значителен договор за износ на подемно-транспортно оборудване – над 3000 машини са доставени в Китай.

Същата година (1958 г.) в България започва производството на нов тип кари – мотокари. Разработката и производството бяха съсредоточени в завод „6-ти септември“. Производството на платформени камиони е преместено от „6-ти септември“ в  завод „Средец“ в София – бивш „Завод 12“.

В началото на 60-те години е открит нов завод „Дунав“ в град Лом (пристанището на река Дунав), който по-късно се специализира в производството на електрически платформи и трактори. Капацитетът беше 15 000 до 18 000 единици годишно. В град Плевен стартира производството на мотокари и мотокари с пешеходно управление. Средно годишното производство на този завод по време на експлоатацията му достига 8500 до 9500 единици. В град Пловдив се намира известната и все още работеща фабрика „Рекорд“, основана в началото на 70-те години. По това време „Рекорд“ се специализира в производството на камиони с двигател.

През следващите години нарасналият обем на производство на мотокари и агресивната експортна политика задълбочиха още повече българската специализация в тази област на производството. През 1963 г. е създаден „Институт за електрически и двигателни камиони“ – това е уникален световен изследователски и инженерен дизайнерски център.

По-късно е създадено първото в България Държавно Стопанско Обединение (ДСО) с основен предмет на дейност производство на подемно-транспортна техника – ДСО „Транспортно машиностроене“.

Структурата на държавната компания „БАЛКАНКАР“ се състоеше не само от петте големи монтажни предприятия. Включва и предприятия за производство на полуфабрикати, използвани при създаването на електро- и мотокари. След 80-те години в състава си „БАЛКАНКАР“ включва 39 филиала – 31 в страната и 8 в чужбина. Фабриките му произвеждат също автобуси, автомобили, велосипеди, колички, хидравлични системи, тягови батерии, тежкотоварни камиони и др.

От година на година броят на транспортно-подемните машини, които правят страната ни, расте. През 1978 г. България е на първо място в света по общ обем производство и износ на диаманти. В това положение страната ни стои десетилетия. Най-големият брой камиони, създавани в страната от години, е достигнат през 1987 г. – около 89 000 броя. За сравнение, този път във всички други европейски страни обикновено се произвеждат около 17 000 до 18 000 такива машини годишно.

По-голямата част от производството на българска електроенергия и камиони се изнася. Общият брой на произведените камиони достига 1,5 милиона през 1992 г. До 1995 г. средногодишният обем на производството е между 70 и 75 хиляди машини.

Постижения

Ние се гордеем с всеки мотокар, който сме произвели. Израснахме много с годините на работа.

0 +

Щастливи клиенти

50000000 +

Мотокари произведени през годините

0 +

Държави

Към началото