+359 88 550 11 12     Sofia, Bulgaria      9:00 - 18:00 (Mon - Fri)

Контактори

Контакторът е електрическо устройство, което се използва за включване или изключване на електрическата верига при електрокарите. Той е специален тип реле. Основната разлика между релето и контактора е, че контакторът се използва в приложения с по-висок токов капацитет, докато релето се използва за приложения с по-нисък ток. Контакторите могат да се монтират лесно и са с компактни размери. Като цяло тези електрически устройства имат множество вградени контакти. Тези контакти в повечето случаи са нормално отворени и осигуряват работна мощност на товара, когато бобината на контактора е под напрежение. Контакторите се използват най-често за управление на електрически двигатели.

Какво правят контакторите КПЕ и КПД?

При нормална експлоатация: Като основен елемент в индустриални електрокари с контакторно изпълнение, той свързва акумулатора и задвижващия блок и контролира скоростта на двигателя.
Аварийно изключване: Контакторът изключва цялото превозно средство от електрозахранването и предизвиква безопасно състояние.
В случай на сервизно обслужване: В сервизен режим и по време на поддръжката трябва да се извършат различни тестови стъпки, при които контакторът трябва да превключи.
При продължителни престои: Контакторът изключва батерията от задвижването на електрокара. Следователно разреждането на батерията от безшумни консуматори (токове в режим на готовност на контролните блокове) може например да бъде предотвратено.

Към началото